Vize

 • - Vize za Srbiju
  - Korisno je znati pre ulaska u Srbiju
  - Korisno je znati pre izlaska iz Srbije

   

 

           Obaveštavamo sve potencijalne podnosioce zahteva za vize da posle 1. juna 2010. godine   neće biti moguće vizu u ambasadi pribaviti istog dana kada se zahtev podnese. Za sve vrste         viza od navedenog datuma potrebna je prethodna saglasnost nadležnih organa u Republici          Srbiji.

 

         Molimo sve zainteresovane da se blagovremeno obrate za vizu, u skladu sa planiranim putovanjem.

 

 

 

FORMULARI: OBRAZAC VIZE NALAZI SE U: SRPSKI JEZIK-KONZULARNO-RAZNO

 

FORMULARI: POZIVNA PISMA NALAZE SE U: SRPSKI JEZIK-KONZULARNO-RAZNO

 

 

Odluka Saveta EU o liberalizaciji viznog rezima prema R.Srbiji

     Savet Evropske unije za pravosudje i unutrasnje poslove doneo je 30. novembra 2009. godine u Briselu odluku o liberalizaciji viznog rezima prema R.Srbiji.

   Kako se navodi u Zakljucku Savete EU o izmeni Uredbe EU 539/2001, liberalizacija viznog rezima ce stupiti na snagu 19. decembra 2009. godine, tj. bice objavljana 18. decembra o.g. u Sluzbenom glasniku EU, a stupice na snagu dan nakon objavljivanja

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I    STA TREBA ZNATI PRI  ULASKA U SRBIJU 

 • Da vam boravak u nasoj zemlji bude prijatniji, da biste izbegli eventualne nesporazume, nepotrebno zadrzavanje na granci, korisno je da se upozonate sa osnovnim pravilima i obavezama pri susretu sa carinskim sluzbenicima.

  Uvek se pridrzavajte zlatnog pravila koje glasi: 
  PRIJAVITE SVE STA NOSITE SA SOBOM

  PRIJAVLJIVANJE STVARI KOJE PUTNIK NOSI
  Prilikom prelaska  granice nase zemlje putnik je dužan da carinskom organu prijavi, a na njegov zahtev i da pokaže, sve predmete koje nosi sa sobom.
  Lični prtljag i predmeta za ličnu potrebu kao i upotrebuclanova porodice prijavljuje se usmeno (osim kada carinski sluzbenik izričito traži da se prijavljivanje obavi pismeno). Izuzetak su predmeti koji se privremeno unose, odnosno iznose i koji se, po pravilu, prijavljuju pismeno.
  Pored predmeta ličnog prtljaga putnici mogu da unesu, odnosno iznesu robu koja je namenjena potrebama domacinstva, potrebama clanova njihove porodice, a koja nije komercijalnog karaktera..

  LIČNI PRTLJAG PUTNIKA
  Lični prtljag putnika cine svi predmeti koje putnik nosi sa sobom, a služe mu dok je na putovanju, npr. odeća, obuća, predmeti za održavanje licče higijene, namirnice i drugi predmeti za ličnu upotrebu. Količina ovih predmeta zavisi od svrhe putovanja, pola zanimanja putnika, godišnjeg doba i drugih okolnosti u vezi s putovanjem i zadržavanjem putnika u nasoj zemlji  ili inostranstvu.
  Kao predmeti ličnog prtljaga smatraju se i litar žestokog alkoholnog pića, 1 parfem, 1 toaletna voda,  200 komada cigareta ili odgovarajuce količine duvanskih preradjevina, kao i lekovi za ličnu upotrebu u uobicajenoj kolicini

  CARINJENJE ROBE
  Robu koju putnik unosi iz inostranstva, carini granicna carinarnica u skracenom ili redovnom carinskom postupku.
  Specificnost carinjenja u skracenom postupku je pojednostavljena forma i realtivno kratko zadrzavanje na granicnom prelazu do okoncanja postupka.
  Ovaj nacin carinjenja moguc je kada ukupna vrednost robe namenjene za licne potrebe i potrebe domacinstva ne prelazi 3.000 evra. Ukoliko je vrednost te robe veca, putnik se upucuje na redovan postupak carinjenja.
  Ukupne dazbine koje se placaju u skracenom postupku iznose oko 33% od vrednosti robe.
  O izvrsenom carinjenju robe putniku se izdaje Obracun uvoznih dazbina za robu koju putnici sa sobom nose (obrazac broj 6).
  Stvari koje putnik nije prijavio do trenutka kada ga je carinski sluzbenik pozvao da ih pokaze, smatraju se neprijavljenim. Neprijavljene stvari privremeno se oduzimaju do zavrsetka odgovorajuceg postupka.

  OSLOBODJENJE OD PLACANJA CARINE
  Putnici su oslobodjeni od placanja carine na:
  - licni prtljag
  - predmete za licnu potrebu i upotrebu clanova porodice do ukupne vrednosti predmeta u dinarskoj protivvrednosti od 100 evra (ova povlastica ne vazi za strane putnike)
  - knjige i publikacije naucnog, prosvetnog i kulturnog karaktera, kao i  dokumenta
  - sopstvena dela koja iz inostranstva unose naucnici, knjizevnici i umetnici
  - odlikovanja, medalje, spomenice, sportske i druge trofeje, odnosno predmete koji dobiju u inostranstvu na takmicenjima, izlozbama i priredbama od medjunarodnog znacaja;
  - proizvode zemljoradnje i stocarstva dobijene sa  imanja u pogranicnom pojasu, koje unose domaci drzavljani koji zive u pogranicnom pojasu.

  ZABRANE UNOSENJA
  Putnici ne smeju unositi u nasu zemlju:
  - bilo koju robu komercijalnog karaktera
  - opojne droge, otrove i druge opasne materije
  - oruzje i municiju (osim privremenog unosenja lovackog oruzja s odgovorajucom kolicinom municije i to kada je u pitanju organizovan lov)
  - pesticide
  - materijal ciji je sadrzaj statan za dobro i interes nase zemlje


  CARINJENJE ROBE
  Sva roba koja nije oslobodjena od placanja carine, a predstavlja predmete za licne potrebe iclanova porodice rezervni delovi i zivotinje, carini se na samom granicnom prelazu po skracenom postupku. Ovaj vid carinjenja ima pojednostavljenu formu i za putnika to znaci relativno kratko zadrzavanje na granicnom prelazu, do okoncanja postupka.
  Ovaj nacin carinjenja predvidjen je za slucaj kad ukupna vrednost robe ne prelazi dinarsku protivvrednost od USD 3.000. Ukoliko je vrednost robe veca, putnik ce biti upucen u redovan postupak carinjenja.
  Ukupne dazbine u proseku iznose 48% od vrednosti robe.

  UPOZORENJE:
  Ukoliko se radi o robi koja putniku sluzi za obavljanje njegove profesionalne delatnosti (bez obzira koliko je njena vrednost), ona se ne carini po skracenom postupku, vec se upucuje u redovan postupak carinjenja.

  UPOZORENJE
  Roba koja sluzi za obavljanje profesionalne delatnosti, bez obzira kolika je njena vrednost, ne carini se po skracenom postupku vec se upucuje na redovan postuak carinjenja uz ispunjenje propisanih uslova.
  Zivotinje, kucni ljubimci, se mogu uneti uz dokument o zdravstvenoj ispravnosti izdat iz dolazece zemlje i takav dokument je potrebno pribaviti pri ulasku u nasu zemlju.

  PRIVREMENI UNOS PREDMETA
  Domaci i strani drzavljani koji dolaze na privremeni boravak u nasu zemlju mogu privremeno uneti predmete koji su im potrebni za vreme tog boravka.
  Predmeti se upisuju u obrazac br. 7 - Spisak stvari koje putnik privremeno unosi, sa podacima o putniku i robi koji ce omoguciti identifikaciju.
  Spisak potpisuje i overava pecatom carinski sluzbenik, a u putnu ispravu putnika, na strani zableleske, se upisuje oznaka “PUR” (privremeno uneo robu) sa datumom i potpisom.
  Privremeno uneta roba mora se vratiti u inostranstvo prilikom prvog izlaska iz zemlje i tom prilikom se ponistava upisana oznaka “PUR”.
  Napomena: putnik privremeno unetu robu moze prijaviti radi carinjenja i u carinarnici. Carinarnica koja carini predmete unete po obrascu br. 7 - ponistice oznaku “PUR”. Medjutim, ako putnik carini samo deo predmeta koje je privremeno uneo, carinski sluzbenik na spisak stvari stavlja broj i dtum deklaracije i vrstu postupka, vraca spisak putniku i ne ponistava zabelsku “PUR”, to ce se uraditi prilikom vracanja ostatka robe u inostranstvo na odgovorajucem granicnom prelazu. Ako putnik prilikom napustanja carinskog podrucja ne prijavi carinskom organu da iznosi robu koju je privemeno uneo po ovom spisku, ili ne pruzi dokaz da je ta roba ocarinjena, smatrace se da te predmete nije izneo, i carinski organ ce pokrenuti prekrsajni postupak.

  PRIVREMENI UNOS, UVOZ, MOTORNIH VOZILA
  Strani drzavljani i domaci drzavlajni, koji zive u inostranstvu, mogu doci u nasu zemlju sa vozilom stranih registarskihh oznaka i koristiti ga za vreme dok traju razlozi njegovog boravka (poseta, odmor, poslovne obaveze)
  Strani drzvljani koji borave u nasoj zemlji duze od tri meseca (radi skolovanja, braka, poslovnih obaveza) mogu privremeno uvesti motorno vozilo uz potpuno oslobodjenje od placanja dazbina pod sledecim uslovima.
  - da vozilo nije starije od sest godina
  - da lice ima doboren boravak u nasoj zemlji duzi od tri meseca
  - da je to lice vozilo imalo u vlasnistvu najmanje sest meseci pre doaska u nasu zemlju
  Ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz tacke 2. i 3. ova lcia mogu privremeno uvesti motorno vozilo, koje ne moze biti starije od 6 godina, uz placanje iznosa u visini od 3% od iznosa uvoznih dazbina koje bi se platile za robu kada bi se ona stavila u slobodan promet, na dan prihvatanja deklaracije za privremeni uvoz, za svaki mesec ili deo meseca za vreme dok je roba privremeno uvezena.

  UNOS EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA I DINARA
  - unos deviza je slobodan i neogranicen
  - strani i domaci drzavljani na radu i boravku u inostarnstvu (nerezidenti) mogu prijaviti devize carinskom sluzbeniku radi dobijanja potvrde na osnovu koje devize mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje
  - domaci i strani drzavljani mogu uneti do 120.000 dinara u apoenima od 1.000 dinara i manjim. Veca suma od 120.000 dinara moze se uneti uz dokaz da su kupljeni u inostranstvu, dokaz je potvrda strane bake.
  - platene kartice se mogu slobodno unositi.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  II     KORISNO JE ZNATI PRE IZLASKA IZ SRBIJE

  Roba koju putnici iznose iz nase zemlje ne podleze placanju dazbina. Putnik (domace lice ili strano lice sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u nasoj zemlji) moze pored predmeta licnog prtljaga izneti i one predmete koji su mu poterbni za tu svrhu putovanja. U tom slucaju predmete je duzan da upise u Spisak stvari koje putnik privremeno iznosi (obrazac br. 5), sa podacima o putniku i robi, radi pravilne identifikacije. Spisak potpisuje i overava carniski sluzbenik.
  Prilikom povratka iz inostranstva navedeni spisak sluzi putniku kao dokaz da se radi o stvarima koje su privremeno iznete iz nase zemlje i ne podlezu placanju uvoznih dazbina pri povratku.

  DOMACA FIZICKA LICA NA PRIVREMENIOM RADU U INOSTRANSTVU I STRANA FIZICKA LICA 
  Ukoliko su domaci gradjani na privremenom radu i boravku u inostranstvu i strani putnici privremeno uneli odredjene predmete u Srbiju, za koje im je izdat overen Spisak stvari koje putnik privremeno unosi (obrazac br. 5), duzni su da Spisak pri izlasku predaju carinskom sluzbeniku i pokazu robu koja je bila privremeno uneta. Nakon utvrdjivanja istovetnosti robe, carinski sluzbenik ponistava  zabelesku “PUR” u putnoj ispravi i to overavaju sluzbenim pecatom i svojim potpisom.
  Iznosenje privremeno unete robe nije obavezno ako je roba prethodno konacno ocarinjena, sto se dokazuje ponistenom zabeleskom “PUR” u putnoj ispravi (u ovom slucaju ponistavanje zabeleske vrsila je carinarnica kod koje je izvrseno carinjenje).
 • Putnici ne smeju iznositi iz Nase zemlje:
  ·        bilo koju robu komercijalnog karaktera
  ·        opojne droge
  ·        oruzje i municiju
  ·        zlato u nepreradjenom ili kovanom obliku

  PREDMETI OD ISTORIJSKE, UMETNICKE I KULTURNE VREDNOSTI
  Predmeti koji imaju istorijsku, umetnicku ili kulturnu vrednost, kao i zasticene prirodne retkosti mogu se izneti iz nase zemlje samo na osnovu dozvole Republickog ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom.
  Ova dozvola pribavlja se na osnovu prethodne saglasnosti nadleznih republickih organa (npr. Zavod za zastitu spomenika kulture)
  U navedenu grupu predmeta spadaju”
  - svi predmeti koji se nalaze u okviru nepokretnih kulturnih dobara (spomenik kulture, prostorno-istorijska celina, arheoloskih nalazista i znamenitih mesta) i prestavljaju njihove delove
  - pokretna kulturna dobra (umetnicko-istorijska dela, arhivska gradja, filmska gradja, stare i retke knjige i sl.)
  - dobra koja uzivaju prethodnu zastitu (npr. registraturski materijal, predmeti likovnih i primenjenih umetnosti, arheoloski, etnografski i prirodnjacki predmeti, retki ili istorijski znacajni predmeti tehnicke kulture, stari novac i postanske marke i dr.)
  - zasticene vrste divljih biljaka i zivotinja

  TROFEJI DIVLJACI
  Trofeji divljaci se mogu iznositi na osnovu sledecih dokumenata:
  - odobrenje Republickog ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom - za prepariranu divljac i njene preparirane delove
  - na osnovu trofejnog lista - ostali trofeji

  Trofejima divljaci smatraju se:
  ·        rogovlje svih vrsta jelena i srndaca
  ·        rogovi muflona, divojarca i divokoze
  ·        zubi (kljove) divljeg vepra
  ·        zubi ocnjaci jelena
  ·        lobanja i krzno medveda, vuka, risa i divlje macke
  ·        lobanja lisice i jazavca
  ·        preparirana divljac i njeni preparirani delovi

  I
  ZNOS EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA I DINARA 
  - domaci i strani drzavljani mogu slobocno izneti iz Srbije bez ikakvog dokumenta sumu do 2.000 evra
  - strani i domaci drzavljani na radu i boravku u inostranstvu (nerezidenti) mogu izneti i devize na osnovu potvrde o unosu. Potvrda vazi do prvog izlaska iz zemlje
  - strani drzavljani i domaci drzavljani na radu i boravku u inostranstvu (nerezidenti) mogu izneti i devize koje su u Srbiji podigli sa svog deviznog racuna ili devizne stedne knjizice, a na osnovu potvrde banke
  - domaci i strani drzavljani mogu izneti do 120.000 dinara, u apoenima od 1.000 dinara i manjim
  - ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnicki cekovi, suma ne moze biti veca od 2.000 evra
  - za potrebe skolovanja, lecenja, sluzbenog putovanja, iseljenja u inostranstvo, izdrzavanja porodice u inostranstvu, nasledjene devize, itd. fizicka lica mogu prenositi samo preko ovlascene banke

  UPOZORENJE SVIM PUTNICIMA: 
  - Za suprotno postupanje od navedenog, dinari, devize, cekovi i hartije od vrednosti privremeno se oduzimaju uz izdavanje potvrde - zapsinsika, a dalji postupak vodi se pred nadleznim organom - Devizni inspektoratom
  - Ukoliko se unosi i iznosi - bilje, biljni proizvodi, zivotinje, proizvodi i sirovine zivotinjskog porekla, potrebno je dostaviti adekvatno uverenje o zdravstvenoj ispravnosti iz zemlje iz koje se dolazi, odnosno gde se ulazi. U zavisnosti od vrste robe to je sanitarno, veterinarsko ili fitopatolosko uverenje.
   30.03.2004.g.


  Za dodatne informacije, koje niste mogli da nadjete na ovim stranicama,  molimo obratite se konzularnom odeljenju Ambasade na telefon 91 5626040